atgalias

ãtgalias, atgalià bdv. Arklỹs sužvi̇̀ngo, mẽtėsi ãtgalias.

.

Look at other dictionaries:

  • atgalias — ãtgalias, ià adj. (3b) 1. atgal einantis, judantis, atbulas, atpakalias, atžagarias: Aš jam botagu, o jis vis ãtgalias, vis ãtgalias, ir niekaip neina priekin, nors tu jį užkapok Prl. Kai tik arklys pamato traukinį ar autobusą, ir eina… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atgalia — ãtgalias, atgalià bdv. Arklỹs sužvi̇̀ngo, mẽtėsi ãtgalias …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • at — praef. I. su veiksmažodžiais žymi: 1. priartėjimą prie kalbančiojo arba jam artimo daikto: ateiti, atlėkti, atmesti, atvesti. 2. vieno daikto atskyrimą, atitolinimą nuo kito: atkirsti, atskirti, atjungti, atlupti, atplėšti. 3. užtektinai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atagalias — atãgalias, ià adj. (3b) Š žr. atgalias: 1. Ign, Sdk Arklys ne į priekį, bet atãgalias ėmė eit Lš. Atagaliaĩs ratais įvažiavo Žmt. 2. Kad davė atãgalia ranka žandan, tai ir paraudonavo Tvr. Atkišė man atagalią ranką A.Vien. Spyriau atãgalia… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atalapas — 2 atãlapas, a adj. (1) 1. Kpr, Dkšt, Plš, Ut žr. 2 atlapas 1: Atãlapas tavo kaklas, užsisek Kp. Pastatyk kaunierį, kogi vaikštai atãlapas, dar peršalsi! Bgs. 2. Prng žr. 2 atlapas 3: Kam palikai atãlapas duris, priskris musių Slk. atãlapa n …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atgalas — ãtgalas, à adj. (3b) žr. atgalias 2: Stalą nubraukė ãtgala ranka Ll …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atgalus — atgalùs, ì adj. (4) žr. atgalias 2: Ana atgalià ranka muša J. Apsiversk, skara atgalì Trgn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkalas — ãtkalas, à adj. (3b) 1. Yl žr. atgalias 2: Ãtkala ranka (rankos viršum, antrąja puse) davė J.Jabl. Atkala ranka duosiu, ir tu nukuitėsi J. Ans man kliuvo ãtkala ranka (atgal mesdamas ranka) Akm. Tu man negrasyk su atkalaĩs kumščiais Krtv.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atopakalinis — atopakalinis, ė adj. atgalias, atpakalias: Valeras kaukšterėja atopakaline ranka jam per pakaušį rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atpakalias — ãtpakalias, ia adj. (1), ià (34b) DŽ, Rm 1. atapakalias, atbulas: Ãtpakalias eina Ln. Tu ãtpakalią arklį stumk, o aš trauksiu ratus Trgn. atpakaliai adv.: Reikia ... apeiti atpakaliai aplink stakles TŽIII346. 2. kita puse atsuktas, apverstas …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.